Διεθνής Άσκηση μαζικών καταστροφών στην Πορτογαλία

Η 4η ημέρα SAR, είναι μία Διεθνής Άσκηση μαζικών καταστροφών που πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου, στην Πορτογαλία. Η πρόσκληση, μας έγινε από τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Εθελοντών πολιτικής προστασίας- EVOLSAR. Κατά τη διάρκεια της άσκησης έγινε προσομοίωση διάφορων σεναρίων ταυτόχρονα, όπου οι συμμετέχοντες έπρεπε να εργαστούν σύμφωνα με τα μοντέλα των διεθνών προτύπων.
Ο στόχος της άσκησης ήταν η κατάρτιση και η ανταλλαγή γνώσεων, σε διάφορους τομείς παρέμβασης, των ομάδων που συμμετείχαν καθώς και η δοκιμή της μεταξύ τους συνεργασίας, πάντα στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων.
Οι Έλληνες Διασώστες συμμετείχαν σε αυτήν την άσκηση, εκπροσωπώντας ένα μέρος της αποστολής της Ελλάδας, με μία ομάδα πέντε ατόμων, τα οποία μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν με μεγάλη επιτυχία στα σενάρια που είχαν να αντιμετωπίσουν.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε θερμά, όλους τους φορείς που συμμετείχαν στη διοργάνωση της άσκησης αυτής, καθώς και τις υπόλοιπες ομάδες που έλαβαν μέρος, για την άριστη συνεργασία και την ομαλή διεξαγωγή της ημέρας SAR.