Πρακτική άσκηση του Εισαγωγικού Σχολείου στο Σέιχ Σου

Το Σάββατο 20 Μαΐου 2017, έγινε η δεύτερη πρακτική άσκηση του Εισαγωγικού Σχολείου μας, αυτή τη φορά σε πεδίο του Σέιχ Σου.
Τα μέλη του σχολείου, κλήθηκαν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους πάνω στις θεματικές ενότητες της έρευνας και διάσωσης με τη χρήση χάρτη και πυξίδας, να δημιουργήσουν ταχύ οδοιπορικό και να κάνουν χρήση σχοινιών ώστε να προσεγγίσουν το θύμα και τέλος να του παρέχουν πρώτες βοήθειες.