Διοικητικό Συμβούλιο

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

Κατόπιν των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν 25 Ιανουαρίου 2017 η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης έχει ως εξής :

Τσαρούχας Αναστάσιος Πρόεδρος
Χατζηαναστασιάδης Θεόδωρος Αντιπρόεδρος
Ασλανίδης Χαράλαμπος Γενικός Γραμματέας
Παπαφλωράτος Κωνσταντίνος Ειδικός Γραμματέας
Γαλάνης Λεωνίδας Ταμίας
Γκέσου Αγγελική Μέλος
Καραπαναγιωτίδης Βασίλειος Μέλος
Βάσει του καταστατικού, η διάρκεια της θητείας του ΔΣ ανέρχεται σε δύο (2) έτη.