Έλληνες Διασώστες
Παρουσίαση

Τομείς Δράσης

Οι Τομείς Δράσεις της οργάνωσης οι «ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ» και οι αντίστοιχες ειδικότητες προσδιορίζονται παρακάτω:

 • Έρευνα και Διάσωση Αγνοουμένων ως Συνέπεια Μαζικών Καταστροφών
  Αφορά στην έρευνα και διάσωση εγκλωβισμένων, ως συνέπεια μαζικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές, κ.λ.π). Οι ειδικότητες εκπαίδευσης αξιολόγησης και επιχείρησης των μελών της οργάνωσης, για τον τομέα αυτό αναλύονται στον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας.Ενδεικτικά αναφέρονται: Χειριστές μηχανημάτων απεγκλωβισμού, Χειριστές συστημάτων εντοπισμού, Χειριστές σκύλων διάσωσης, Παροχείς Πρώτων Βοηθειών, Χειριστές συστημάτων τηλεπικοινωνιών.
 • Έρευνα και Διάσωση Αγνοουμένων σε Μη Αστικές Περιοχές
  Αφορά τον τομέα της έρευνας και διάσωσης αγνοουμένων σε ανοικτές μη αστικές περιοχές, μικρού, μεσαίου και μεγάλου υψομέτρου. Οι ειδικότητες εκπαίδευσης αξιολόγησης και επιχείρησης των μελών της οργάνωσης, για τον τομέα αυτό αναλύονται στον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας.Ενδεικτικά αναφέρονται: Ορειβάτες, Αναρριχητές, Χιονοδρόμοι, Παροχείς Πρώτων Βοηθειών, Χειριστές σκύλων διάσωσης.
 • Έρευνα και Διάσωση Αγνοουμένων σε Υγρό Στοιχείο
  Αφορά στον τομέα έρευνας και διάσωσης στο Υγρό στοιχείο (Έρευνες επιφανείας και υποβρύχιες για τον εντοπισμό αγνοουμένων στην θάλασσα, λίμνες, ποτάμια κ.λ.π.).Οι ειδικότητες εκπαίδευσης αξιολόγησης και επιχείρησης των μελών της οργάνωσης, για τον τομέα αυτό αναλύονται στον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας.Ενδεικτικά αναφέρονται: Δύτες, Ναυαγωσώστες, Χειριστές σκαφών, Παροχείς Πρώτων Βοηθειών.
 • Ανθρωπιστικές Αποστολές
  Οι ειδικότητες εκπαίδευσης αξιολόγησης και επιχείρησης των μελών της οργάνωσης, για τον τομέα αυτό, αναλύονται στον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας. Τα μέλη της Οργάνωσης μπορούν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν περισσότερες της μίας ειδικότητες. Οι ειδικότητες που θα αναπτύσσονται, θα ακολουθούν τα εκάστοτε Διεθνή πρότυπα.