Οι Έλληνες Διασώστες στο Σύζαθλο

Και φέτος, οι Έλληνες Διασώστες θα στηρίξουν την διοργάνωση του Συζαθλου. Ελπίζουμε με τη σειρά σας, να στηρίξετε κι εσείς με την παρουσία σας, την προσπάθεια του Συλλόγου Συζωη.