Διανομή ενημερωτικού υλικού της πολιτικής προστασίας σε πολίτες.

Δεν φοβόμαστε – προστατευόμαστε. Μένουμε σπίτι. Διανομή ενημερωτικού υλικού της πολιτικής προστασίας σε πολίτες.