Έλληνες Διασώστες
ΔραστηριότητεςΝέα

Διεθνής ημέρα Μείωσης Φυσικών Καταστροφών

Διεθνής ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών σήμερα και οι Έλληνες Διασώστες συμμετείχαν δια του προέδρου τους στην παρουσίαση του προγράμματος Intererreg -IPA CBC «Flood Shield»
#interregipacbc #διεθνές_κέντρο_ψηφιακού_μετασχηματισμού_και_ψηφιακών_δεξιοτήτων