Έλληνες Διασώστες
ΔραστηριότητεςΕκπαίδευση

Εκτίμηση και αντιμετώπιση επειγόντων παθολογικών περιστατικών

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των εθελοντών μας, ο εκπαιδευτής Χρήστος Γιαπιτζόγλου, ανέλυσε τους αλγόριθμους εκτίμησης και αντιμετώπισης επειγόντων παθολογικών περιστατικών (οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, σταθερή και ασταθής στηθάγχη, αιφνίδια καρδιακή ανακοπή κ.ά.). Οι εθελοντές παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον την εκπαίδευση και έκαναν στοχευμένες ερωτήσεις.