Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017


Κατόπιν των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν  25 Ιανουαρίου 2017 η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης έχει ως εξής :
Τσαρούχας Αναστάσιος                Πρόεδρος
Χατζηαναστασιάδης Θεόδωρος    Αντιπρόεδρος
Ασλανίδης Χαράλαμπος               Γενικός Γραμματέας
Παπαφλωράτος Κωνσταντίνος     Ειδικός Γραμματέας
Γαλάνης Λεωνίδας                        Ταμίας
Γκέσου Αγγελική                           Μέλος
Καραπαναγιωτίδης Βασίλειος       Μέλος
Βάσει του καταστατικού, η διάρκεια της θητείας του ΔΣ ανέρχεται σε δύο (2) έτη.