Διοικητικό Συμβούλιο

Κατόπιν των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης έχει ως εξής :

Πρόεδρος: Τσαρούχας Αναστάσιος

Αντιπρόεδρος: Μαγρίζος Ίνο

Γενικός Γραμματέας: Ασλανίδης Χαράλαμπος

Ειδικός Γραμματέας: Παπαφλωράτος Κωνσταντίνος

Ταμίας: Πετρακόπουλος Βαγγέλης

Μέλη: Γκέσου Αγγελική, Καραπαναγιωτίδης Βασίλειος