Χορηγοί – Υποστηρικτές

Εταιρίες , οργανισμοί και απλοί  άνθρωποι που βοήθησαν και βοηθούν οικονομικά την ομάδα μας : 

Beta CAE 
Χατζηαναστασιάδης Θεόδωρος – Μηχανήματα Συσκευασίας