“Πρώτες Βοήθειες στην καθημερινότητά μας”

Οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και τη χρηματοδότηση του “ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος” ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες στην καθημερινότητά μας” διάρκειας 12 μηνών , στα 14 ΚΑΠΗ του Δήμου.
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος παρουσιάστηκαν στα μέλη των ΚΑΠΗ διάφορες
ενότητες πρώτων βοηθειών. Επίσης πραγματοποιήθηκε και πρακτική εφαρμογή στην
παροχή ΚαρδιοΠνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και χρήση του αυτόματου Εξωτερικού
Απινιδωτή (ΑΕΑ) σε προπλάσματα.
Ιδιαίτερα ευχάριστη ήταν η συμμετοχή των μελών των ΚΑΠΗ τόσο στην θεωρία όσο και
στην πρακτική άσκηση καθώς και το όμορφο κλίμα που υπήρχε σε κάθε ΚΑΠΗ που βρεθήκαμε.
Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο
Θεσσαλονίκης, το ΔΣ των ΚΑΠΗ του Δήμου καθώς και το προσωπικό και τα μέλη των ΚΑΠΗ.
Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε στο “ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα” χωρίς το οποίο δεν θα ήταν
εφικτή η υλοποίηση του προγράμματος. Το συγχαίρουμε για την ευαισθησία και την αγάπη που επιδεικνύει καθημερινά για την Ελληνική κοινωνία.