Βράβευση Π.Υ και εθελοντικών ομάδων.

Βράβευση Π.Υ και εθελοντικών ομάδων για την προσφορά τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.