Διοικητικό Συμβούλιο

Κατόπιν των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης έχει ως εξής :

Πρόεδρος: Ασλανίδης Χαράλαμπος

Αντιπρόεδρος: Τσαρούχας Αναστάσιος 

Γενικός Γραμματέας: Μαγρίζος Ίνο

Ειδικός Γραμματέας: Γεωργιάδου Γιώτα 

Ταμίας: Πετρακόπουλος Βαγγέλης

Μέλη: Γκέσου Αγγελική, Γοβατζιδάκης Δημήτριος